Om oss

SIA “MD zobu tehnika” grundades år 2001. Sedan dess har vi samlat stor erfarenhet i tillverkningen av olika slags tandproteser av olika svårighetsgrad. Alla våra anställda är högt kvalificerade specialister som kommer att göra allt för att hitta den bästa lösningen för just era behov till bästa möjliga pris.
 
Vi är medvetna om att uthålligheten hos varje protes beror på hur tekniskt och mekaniskt korrekt den har tillverkats. Därför har vårt laboratorium endast världsledande teknisk utrustning och vi använder enbart de bästa utgångsmaterialen. MD zobu tehnika erbjuder mekaniskt säkra tandproteser av högsta kvalitet.
 
Vi har infört stränga kvalitetsnormer och allt vårt arbete genomgår intern kontroll. Vi förbättrar också regelbundet vår organisation.
 
Laboratoriets och protestillverkarens gemensamma mål är att återskapa munhålans funktioner och utseende. Enligt vår mening grundar sig en lyckad behandling i laboratoriets, tandläkarens och patientens nära och ansvarsfulla samarbete. Därför behandlar vi varje beställning individuellt och gör allt för att nå bästa möjliga resultat varje gång. Genom vårt framgångsrika och oavbrutna arbete har vi gett människor deras breda leende tillbaka och bevisat att vi är en pålitlig samarbetspartner.

Tro på det som ni ser, inte det som blir sagt.